Σφραγίδες

Προβολή πλέγματος:
Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
1,50€

Τυπώστε ξανά σαν να είναι καινούριο με τις ανταλλακτικές φιάλες μελάνης Deli των 40ml...

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
4,50€

Ανταλλακτικό COLOP για ταμπόν σφραγίδας με μαύρο μελάνι. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και σπρώξτε το προς τα έξω. Τοποθετήστε το καινούριο ταμπόν στον μηχανισμό και η σφραγίδα σας πλέον θα αποτυπώνει σαν καινούργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
2,80€

Ανταλλακτικό COLOP για ταμπόν σφραγίδας με μαύρο μελάνι. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και σπρώξτε το προς τα έξω. Τοποθετήστε το καινούριο ταμπόν στον μηχανισμό και η σφραγίδα σας πλέον θα αποτυπώνει σαν καινούργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
2,80€

Ανταλλακτικό COLOP για ταμπόν σφραγίδας με μπλε μελάνι. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και σπρώξτε το προς τα έξω. Τοποθετήστε το καινούριο ταμπόν στον μηχανισμό και η σφραγίδα σας πλέον θα αποτυπώνει σαν καινούργια!..

3,00€

Ανταλλακτικό COLOP για ταμπόν σφραγίδας με κόκκινο μελάνι. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και σπρώξτε το προς τα έξω. Τοποθετήστε το καινούριο ταμπόν στον μηχανισμό και η σφραγίδα σας πλέον θα αποτυπώνει σαν καινούργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
3,00€

Ανταλλακτικό COLOP για ταμπόν σφραγίδας με μαύρο μελάνι. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και σπρώξτε το προς τα έξω. Τοποθετήστε το καινούριο ταμπόν στον μηχανισμό και η σφραγίδα σας πλέον θα αποτυπώνει σαν καινούργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
3,00€

Ανταλλακτικό COLOP για ταμπόν σφραγίδας με μπλε μελάνι. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και σπρώξτε το προς τα έξω. Τοποθετήστε το καινούριο ταμπόν στον μηχανισμό και η σφραγίδα σας πλέον θα αποτυπώνει σαν καινούργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
3,50€

Ανταλλακτικό COLOP για ταμπόν σφραγίδας με κόκκινο μελάνι. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και σπρώξτε το προς τα έξω. Τοποθετήστε το καινούριο ταμπόν στον μηχανισμό και η σφραγίδα σας πλέον θα αποτυπώνει σαν καινούργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
3,50€

Ανταλλακτικό COLOP για ταμπόν σφραγίδας με μαύρο μελάνι. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και σπρώξτε το προς τα έξω. Τοποθετήστε το καινούριο ταμπόν στον μηχανισμό και η σφραγίδα σας πλέον θα αποτυπώνει σαν καινούργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
3,50€

Ανταλλακτικό COLOP για ταμπόν σφραγίδας με μπλε μελάνι. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και σπρώξτε το προς τα έξω. Τοποθετήστε το καινούριο ταμπόν στον μηχανισμό και η σφραγίδα σας πλέον θα αποτυπώνει σαν καινούργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
3,70€

Ανταλλακτικό COLOP για ταμπόν σφραγίδας με κόκκινο μελάνι. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και σπρώξτε το προς τα έξω. Τοποθετήστε το καινούριο ταμπόν στον μηχανισμό και η σφραγίδα σας πλέον θα αποτυπώνει σαν καινούργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
3,70€

Ανταλλακτικό COLOP για ταμπόν σφραγίδας με μαύρο μελάνι. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και σπρώξτε το προς τα έξω. Τοποθετήστε το καινούριο ταμπόν στον μηχανισμό και η σφραγίδα σας πλέον θα αποτυπώνει σαν καινούργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
3,70€

Ανταλλακτικό COLOP για ταμπόν σφραγίδας με μπλε μελάνι. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και σπρώξτε το προς τα έξω. Τοποθετήστε το καινούριο ταμπόν στον μηχανισμό και η σφραγίδα σας πλέον θα αποτυπώνει σαν καινούργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
4,60€

Ανταλλακτικό COLOP για ταμπόν σφραγίδας με κόκκινο μελάνι. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και σπρώξτε το προς τα έξω. Τοποθετήστε το καινούριο ταμπόν στον μηχανισμό και η σφραγίδα σας πλέον θα αποτυπώνει σαν καινούργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
4,60€

Ανταλλακτικό COLOP για ταμπόν σφραγίδας με μαύρο μελάνι. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και σπρώξτε το προς τα έξω. Τοποθετήστε το καινούριο ταμπόν στον μηχανισμό και η σφραγίδα σας πλέον θα αποτυπώνει σαν καινούργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
4,60€

Ανταλλακτικό COLOP για ταμπόν σφραγίδας με μπλε μελάνι. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και σπρώξτε το προς τα έξω. Τοποθετήστε το καινούριο ταμπόν στον μηχανισμό και η σφραγίδα σας πλέον θα αποτυπώνει σαν καινούργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
5,50€

Ανταλλακτικό COLOP για ταμπόν σφραγίδας με μαύρο μελάνι. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και σπρώξτε το προς τα έξω. Τοποθετήστε το καινούριο ταμπόν στον μηχανισμό και η σφραγίδα σας πλέον θα αποτυπώνει σαν καινούργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
5,50€

Ανταλλακτικό COLOP για ταμπόν σφραγίδας με μπλε μελάνι. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και σπρώξτε το προς τα έξω. Τοποθετήστε το καινούριο ταμπόν στον μηχανισμό και η σφραγίδα σας πλέον θα αποτυπώνει σαν καινούργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
4,00€

Ανταλλακτικό COLOP για ταμπόν σφραγίδας με μαύρο μελάνι. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και σπρώξτε το προς τα έξω. Τοποθετήστε το καινούριο ταμπόν στον μηχανισμό και η σφραγίδα σας πλέον θα αποτυπώνει σαν καινούργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
3,40€

Ανταλλακτικό COLOP για ταμπόν σφραγίδας με μαύρο μελάνι. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και σπρώξτε το προς τα έξω. Τοποθετήστε το καινούριο ταμπόν στον μηχανισμό και η σφραγίδα σας πλέον θα αποτυπώνει σαν καινούργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
5,50€

Ανταλλακτικό COLOP για ταμπόν σφραγίδας με μαύρο μελάνι. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και σπρώξτε το προς τα έξω. Τοποθετήστε το καινούριο ταμπόν στον μηχανισμό και η σφραγίδα σας πλέον θα αποτυπώνει σαν καινούργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
4,00€

Ανταλλακτικό COLOP για ταμπόν σφραγίδας με μαύρο μελάνι. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και σπρώξτε το προς τα έξω. Τοποθετήστε το καινούριο ταμπόν στον μηχανισμό και η σφραγίδα σας πλέον θα αποτυπώνει σαν καινούργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
5,00€

Ανταλλακτικό COLOP για ταμπόν σφραγίδας με μαύρο μελάνι. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και σπρώξτε το προς τα έξω. Τοποθετήστε το καινούριο ταμπόν στον μηχανισμό και η σφραγίδα σας πλέον θα αποτυπώνει σαν καινούργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
5,00€

Ανταλλακτικό COLOP για ταμπόν σφραγίδας με μπλε μελάνι. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και σπρώξτε το προς τα έξω. Τοποθετήστε το καινούριο ταμπόν στον μηχανισμό και η σφραγίδα σας πλέον θα αποτυπώνει σαν καινούργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
5,50€

Ανταλλακτικό COLOP για ταμπόν σφραγίδας με μαύρο μελάνι. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και σπρώξτε το προς τα έξω. Τοποθετήστε το καινούριο ταμπόν στον μηχανισμό και η σφραγίδα σας πλέον θα αποτυπώνει σαν καινούργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
4,00€

Χρησιμοποιήστε το ανταλλακτικό ταμπόν Shiny R-542-7 με μπλε χρώμα για τις αυτομελανώμενες σφραγίδες σας R-542 και R-542-D. Κάντε την παλιά σας σφραγίδα ξανά ολοκαίνουργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
3,00€

Χρησιμοποιήστε το ανταλλακτικό ταμπόν Shiny S-1722 με μαύρο χρώμα για τις στρόγγυλες αυτομελανώμενες σφραγίδες σας S-841 και A-841. Κάντε την παλιά σας σφραγίδα ξανά ολοκαίνουργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
3,00€

Χρησιμοποιήστε το ανταλλακτικό ταμπόν Shiny S-1722 με μπλε χρώμα για τις αυτομελανώμενες σφραγίδες σας S-841 και A-841. Κάντε την παλιά σας σφραγίδα ξανά ολοκαίνουργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
3,50€

Χρησιμοποιήστε το ανταλλακτικό ταμπόν Shiny S-1723 με μαύρο χρώμα για την αυτομελανώμενη σφραγίδα S-1723 Shiny. Κάντε την παλιά σας σφραγίδα ξανά ολοκαίνουργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
3,00€

Χρησιμοποιήστε το ανταλλακτικό ταμπόν Shiny S-1722 με μαύρο χρώμα για τις αυτομελανώμενες σφραγίδες σας S-842, A-842 και PET-842. Κάντε την παλιά σας σφραγίδα ξανά ολοκαίνουργια για ατελείωτα σφραγίσματα!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
3,00€

Χρησιμοποιήστε το ανταλλακτικό ταμπόν Shiny S-1722 με μπλε χρώμα για τις αυτομελανώμενες σφραγίδες σας S-842, A-842 και PET-842. Κάντε την παλιά σας σφραγίδα ξανά ολοκαίνουργια για ατελείωτα σφραγίσματα!..

3,00€

Χρησιμοποιήστε το ανταλλακτικό ταμπόν Shiny S-1823-7 με κόκκινο χρώμα για την αυτομελανώμενη σφραγίδα S-1823 Shiny. Κάντε την παλιά σας σφραγίδα ξανά ολοκαίνουργια!..

3,50€

Χρησιμοποιήστε το ανταλλακτικό ταμπόν Shiny S-1824-7 με μπλε χρώμα για τις αυτομελανώμενες σφραγίδες σας S-844, A-844 και PET-844. Κάντε την παλιά σας σφραγίδα ξανά ολοκαίνουργια για ατελείωτα σφραγίσματα!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
3,00€

Χρησιμοποιήστε το ανταλλακτικό ταμπόν Shiny S-722-7 με μαύρο χρώμα για την αυτομελανώμενη σφραγίδα S-722 Shiny. Κάντε την παλιά σας σφραγίδα ξανά ολοκαίνουργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
3,00€

Χρησιμοποιήστε το ανταλλακτικό ταμπόν Shiny S-722-7 με μπλε χρώμα για την αυτομελανώμενη σφραγίδα S-722 Shiny. Κάντε την παλιά σας σφραγίδα ξανά ολοκαίνουργια!..

3,50€

Χρησιμοποιήστε το ανταλλακτικό ταμπόν Shiny S-723-7 με μαύρο χρώμα για την αυτομελανώμενη σφραγίδα S-723 Shiny. Κάντε την παλιά σας σφραγίδα ξανά ολοκαίνουργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
3,50€

Χρησιμοποιήστε το ανταλλακτικό ταμπόν Shiny S-723-7 με μπλε χρώμα για την αυτομελανώμενη σφραγίδα S-723 Shiny. Κάντε την παλιά σας σφραγίδα ξανά ολοκαίνουργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
3,00€

Χρησιμοποιήστε το ανταλλακτικό ταμπόν Shiny S-821-7 με μαύρο χρώμα για την αυτομελανώμενη σφραγίδα S-821 Shiny. Κάντε την παλιά σας σφραγίδα ξανά ολοκαίνουργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
3,00€

Χρησιμοποιήστε το ανταλλακτικό ταμπόν Shiny S-822-7 με μαύρο χρώμα για την αυτομελανώμενη σφραγίδα S-822 Shiny. Κάντε την παλιά σας σφραγίδα ξανά ολοκαίνουργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
3,50€

Χρησιμοποιήστε το ανταλλακτικό ταμπόν Shiny S-823-7 με μαύρο χρώμα για την αυτομελανώμενη σφραγίδα S-823 Shiny. Κάντε την παλιά σας σφραγίδα ξανά ολοκαίνουργια!..

3,50€

Χρησιμοποιήστε το ανταλλακτικό ταμπόν Shiny S-823-7 με μπλε χρώμα για την αυτομελανώμενη σφραγίδα S-823 Shiny. Κάντε την παλιά σας σφραγίδα ξανά ολοκαίνουργια!..

3,50€

Χρησιμοποιήστε το ανταλλακτικό ταμπόν Shiny S-824-7 με μπλε χρώμα για την αυτομελανώμενη σφραγίδα S-824 Shiny. Κάντε την παλιά σας σφραγίδα ξανά ολοκαίνουργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
3,50€

Χρησιμοποιήστε το ανταλλακτικό ταμπόν Shiny S-854-7 με μαύρο χρώμα για την αυτομελανώμενη σφραγίδα S-854 Shiny. Κάντε την παλιά σας σφραγίδα ξανά ολοκαίνουργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
3,50€

Χρησιμοποιήστε το ανταλλακτικό ταμπόν Shiny S-854-7 με μπλε χρώμα για την αυτομελανώμενη σφραγίδα S-854 Shiny. Κάντε την παλιά σας σφραγίδα ξανά ολοκαίνουργια!..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
2,50€

Trodat 6/4910 Ανταλλακτικό Ταμπόν Κόκκινο για σφραγίδες Trodat Printy 4910, 4810, 4836. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν από τον μηχανισμό εύκολα με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και τραβήξτε το ταμπόν προς τα έξω. Το νέο ταμπόν της Trodat έχει ειδικά “αυτάκια” στο πλάι για πιο εύκολη τοποθέτηση χωρίς να..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
2,50€

Trodat 6/4910 Ανταλλακτικό Ταμπόν Μαύρο για σφραγίδες Trodat Printy 4910, 4810, 4836. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν από τον μηχανισμό εύκολα με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και τραβήξτε το ταμπόν προς τα έξω. Το νέο ταμπόν της Trodat έχει ειδικά “αυτάκια” στο πλάι για πιο εύκολη τοποθέτηση χωρίς να λ..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
2,50€

Trodat 6/4910 Ανταλλακτικό Ταμπόν Μπλε για σφραγίδες Trodat Printy 4910, 4810, 4836. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν από τον μηχανισμό εύκολα με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και τραβήξτε το ταμπόν προς τα έξω. Το νέο ταμπόν της Trodat έχει ειδικά “αυτάκια” στο πλάι για πιο εύκολη τοποθέτηση χωρίς να λε..

3,00€

Trodat 6/4911 Ανταλλακτικό ταμπόν κόκκινο για σφραγίδες Trodat Printy 4911, 4800, 4820, 4822, 4846. Το ειδικό μελάνι του για υφάσματα παραμένει ανεξίτηλο και μετά από πλύση στους 90 βαθμούς. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν από τον μηχανισμό εύκολα με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και τραβήξτε το ταμπόν ..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
3,00€

Trodat 6/4911 Ανταλλακτικό ταμπόν μαύρο για σφραγίδες Trodat Printy 4911, 4800, 4820, 4822, 4846. Το ειδικό μελάνι του για υφάσματα παραμένει ανεξίτηλο και μετά από πλύση στους 90 βαθμούς. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν από τον μηχανισμό εύκολα με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και τραβήξτε το ταμπόν πρ..

Άμεσα διαθέσιμο
Γρήγορη Προβολή
3,00€

Trodat 6/4911 Ανταλλακτικό ταμπόν μπλε για σφραγίδες Trodat Printy 4911, 4800, 4820, 4822, 4846. Το ειδικό μελάνι του για υφάσματα παραμένει ανεξίτηλο και μετά από πλύση στους 90 βαθμούς. Αφαιρέστε το παλιό ταμπόν από τον μηχανισμό εύκολα με ένα ελαφρύ πάτημα της σφραγίδας έτσι ώστε να απασφαλίσει το ταμπόν από το λάστιχο και τραβήξτε το ταμπόν προ..

Εμφάνιση 1 έως 50 από 160 (4 Σελ.)